За нас

Обществен Контрол е онлайн платформа за задаване на граждански въпроси към популярните политически лица в търсене на отговорност от тях. Платформата е създадена през лятото на 2020 като отчаян вик за помощ от страна на гражданите на България в търсенето им на политическа справедливост. Въпросите, които се задават от страна на гражданите са свързани с минало, бъдеще и настояще на интересните политически лица и техните сподвижници и покриват както изминали политически събития, така и перспективи за политическо развитие на интервюираните. Идеята за създаване на „Обществен Контрол“ е с цел търсене на политическа справедливост и изграждане на силна гражданска общност като необходим гръбнак на българското гражданско общество! Обществен Контрол – Истината е на един въпрос разстояние!

Сподели:
Scroll to top