Задай въпрос!

Причините и фактите, заради които задаваме въпроса в конкретика относно конкретни действия или политически заявки от страна на онзи, когото питаме. Или накратко: онова, за което търсим сметка от питаният) – до 500 символа.
Формулирате ни въпроса, който е изграден на аргументите за задаването му – до 100 символа
Уточнявате личност, която искате да питате (напр. Владислав Горанов) или длъжност, напр. „Министър на финанси“ – до 50 символа
Сподели:
Scroll to top